Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Mål for målgrupperne

Borgere der skal genoptrænes

 • Afklare borgerens genoptræningsbehov under inddragelse af relevant velfærdsteknologi.
 • Anvende teknologiens potentiale til at øge borgerens funktionsniveau og skabe øget livskvalitet med udgangspunkt i borgerens eget ønske.
 • Sikre at relevant teknologi inddrages i udskrivelsen af borgeren, så teknologien fremadrettet understøtter borgerens egen forebyggelse og træning.
 • Øge borgerens nysgerrighed og fortrolighed med teknologien som led i egen genoptræning.
 • Vejlede borgeren i køb af eget velfærdsteknologi der kan støtte borgeren i at fungere længst muligt i det liv der er deres.

 

Borgere der søger inspiration

 • Videreformidle viden om praktisk brug af velfærdsteknologi til alle borgere i Billund Kommune.
 • Inspirere og motivere borgere til at se, røre, føle og afprøve teknologier, der kan understøtte deres ønske om at kunne fungere så selvstændigt som muligt i eget liv.
 • Vejlede borgere i hvordan de selv kan erhverve velfærdsteknologi og støtte dem i selv at søge information.
 • Betragte borgeren som en ressourceperson og sikre at borgerens holdninger og ideer bliver dokumenteret.
 • Skabe borger-ambassadører der kan sprede det gode budskab.

 

Medarbejdere

 • Teknologi i Hverdagen skal være nærværende for alle medarbejdere i Billund Kommune.
 • Øge medarbejdernes fortrolighed til velfærdsteknologi og gøre velfærdsteknologi meningsfyldt for alle.
 • Motivere medarbejdere til at se muligheder i teknologien og anvende velfærdsteknologiens potentiale i deres hverdag.
 • Skabe rum til, at medarbejdere kan afprøve og teste teknologier sammen med borgere og kollegaer.